Mantas Gričėnas
vestuvių fotografas

Aš tikiu, kad 99% to, kas sudaro gerą nuotrauką, yra ryšys. Be abejonės, kad geros nuotraukos užfiksavimas yra labai techniškas dalykas. Bet ryšys? Tai reiškia, kad jūs ketinate pajusti kažką.
Kiekvieną kartą fotografuodamas poras, padedu atsiskleisti Meilei, kuri jau ten yra. Galėčiau apibūdinti savo vestuvių fotografijos stilių kaip reportažine. Nors užfiksuoti portretus yra labai svarbu, aš taip pat tikiu, kad Jūsų nuostabios dienos ir Jūsų kviestųjų svečių emocijos yra vienodai svarbios. Profesionaliai akyse valdysiu jūsų formalias nuotraukas, kaip tik geriausiai tai galėtų atspindėti Jūsų asmenybes, tuo pat metu dokumentuojant tuos subtilius atviros akimirkos emocijas tokią svarbią Jums dieną.
Vestuvių fotografas – tai žmogus kuris praleis su Jumis visą dieną kartu, viskas turi vykti natūraliai, Jausmai kuriuos Jūs jaučiat yra nesuvaidinami.

Mantas Gričėnas Vestuvinė fotografija – tai natūrali fotografija su Jūsų draugu.

 

 

 

I believe that 99% of what makes up a good photo is connection. Obviously taking a good photograph is very technical. But connection? That means you’re going to feel something.
Everytime I shoot couples is to bring love to the life that is already there.
I would describe my style of wedding photography as photojournalistic. While capturing formal portraits are important, I also believe that catching the ambiance of your day and the life-force of your invited guests is of equal priority. With a gentle eye, I will steer your formal photographs to best reflect your personalities, while simultaneously documenting those subtle yet profound candid moments that make up such an important day.
A wedding photographer is a person who is having fun with you all day together, everything has to go naturally, the emotions that you feel are not uplifted.

Mantas Gričėnas Wedding photography – is a natural photography with your friend.